PODYPLOMOWE STUDIA RELIGIOZNAWCZE

INSTYTUT DIALOGU KULTURY I RELIGII

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW

zaprasza na

PODYPLOMOWE STUDIA RELIGIOZNAWCZE

Religioznawstwo kieruje uwagę na złożoność problematyki związanej z religią jako zjawiskiem społecznym oraz wielością religijną; w odróżnieniu od teologii, która skupia się tylko na jednej religii. Kształci specjalistów w zakresie różnych religii, którzy posiadając także wiedzę z nauk humanistycznych i społecznych, są przygotowani do pracy w edukacji wielokulturowej i wieloreligijnej. Kształcenie potrzebnych specjalistów, którzy potrafią zrozumieć złożone relacje między religiami, potrzebę uwzględnienia religii w działalności społecznej i gospodarczej oraz potrzebę dialogu międzyreligijnego, będącego częścią szerszego dialogu międzykulturowego. Współcześnie jawi się potrzeba tego typu specjalistów w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i politycznego, ponieważ Polska staje się społeczeństwem coraz bardziej wielokulturowym, a na pewno otwierającym się na inne kultury i religie, a tym samym staje przed trudnym wyzwaniem (zadaniem) poznania i zmierzenia się ‘innością kulturową i religijną’, doświadczaną za granicą, jak również w kraju.

 

Proponowane przedmioty: judaizm, historia chrześcijaństwa, historia i kultura islamu, buddyzm, hinduizm, religie Dalekiego Wschodu, europejska ekspansja kulturowa w Afryce, kultury prekolumbijskie.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających co najmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich. Warunki rekrutacji indywidualnej tutaj.

Proponujemy również studia specjalistyczne, podnoszące kwalifikacje pracowników urzędów państwowych: Policji, ministerstw, straży miejskich oraz osób pracujących z migrantami. Informacji dotyczących studiów dla instytucji udziela dr hab. Aldona Piwko e-mail: a.piwko@uksw.edu.pl

 

Naszym atutem jest 45-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań nad religijnością, doskonale wykształcona kadra naukowa, prowadząca badania naukowe w różnych częściach świata oraz wydział posiadający kategorię A.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach